Amatör Denizci Belgesi Semineri

ADB ile 24 metreye kadar özel kayıtlı tekneleri kullanabilir ve kiralayabilirsiniz.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından sınavla verilen, ömür boyu geçerli ehliyettir, 9.9 beygirden büyük motoru olan teknelerde mecburidir.

İstanbul • Bursa • Ankara

Ehliyet sınavına hazırlık seminerimize katılın, başvuru işlemlerinizi de biz yapalım.

Sınavlar liman başkanlıklarının sınav salonlarında her hafta açılmaktadır, bilgisayar ortamında 50 soruluk test şeklindedir, uygulama aşaması yoktur.

Başvuru evrakı: Sürücü belgeniz, yoksa sağlık raporu ve vesikalık fotoğraf.

Seminer Programı

ADB sınavına hazırlık seminerimiz toplam 12 saattir.

Haftasonu: Cumartesi + Pazar 10:00 - 17:00, bir haftasonu.

İş çıkışı: Pazartesi'den Perşembe'ye 19:00 - 22:00, dört akşam.

Yanaşma, demirleme, navigasyon, yol hakları, meteoroloji, mevzuat, tekne motorları ve elektriği gibi denizde elzem 24 konu başlığı.

Şubelerimiz

Levent: (0212) 318 0108

Maltepe: (0216) 706 1025

Beylikdüzü: (0212) 318 0108

Bursa: Mudanya (0538) 393 0127

Ankara: Çankaya (0312) 400 02 03

Katılım bedeli: 850TL.

Bonus ve Maximum kartlara vade farksız 3 taksit seçeneği. Katılım bedeline sınav başvuru müşavirlik hizmeti, özet kitapçık ve KDV dahildir. 32,10TL belge harcı katılımcı tarafından ayrıca devlete ödenecektir.

2009 yılından bugüne kadar seminer katılımcılarımızdan birkaç kişi hariç hepsi ADB sınavını ilk girişte geçti. Bir aksilik olur ve sınavı ilk girişte geçemezseniz, ücretsiz tekrar hakkı veriyoruz.

ADB almak zorunda mıyım?

8 Mayıs 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanan son değişiklikle getirilen Ek Madde 3'e göre: ADB belgesi olmadığı halde özel tekne kullanan kişilere 2900 Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

2 Ekim 2009 tarihli resmi gazetede yayınlanan değişiklikle,

2/3/2008 tarihli ve 26804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Motoru on beygir gücünden az özel tekneleri, sadece kürekle yürütülen motorsuz tekneleri, kanolar/kayaklar ile ulusal ve uluslararası yarış sınıfı (kürek sporu tekneleri ile Optimist, Laser, Fin, 420, 470, Pirat, Dragon, Wind Surf gibi yelken sporu tekneleri) spor amaçlı tekneleri kullananlarda ADB aranmaz.”

Sınavlar ne zaman?

Her hafta liman başkanlıklarının bilgisayarlı sınav merkezlerinde sınav açılmaktadır.

Seminere kimler katılabilir?

15 yaşından gün almış Türk vatandaşları ve Türkiye'de oturma izni olan yabancı uyruklu kişiler sınava girerek ADB sahibi olabilir. KMT sınavı için 17 yaşını doldurmuş olmak gerekir.

Hayır, ADB sınavı tamamen teorik bir test sınavıdır ve araba ehliyetindeki gibi teorik sınavı geçtikten sonra uygulamalı sınav yoktur.

Amatör Denizci Belgesi ile 24 metreye kadar özel kayıtlı motorlu ve yelkenli tekneleri kullanabilirsiniz. Ayrıca Turizm Bakanlığı yat işletme sertifikasına sahip tekneleri de (charter) kiralama sözleşmesi ile mürettebatsız kullanabilirsiniz.

ADB ile ticari tekne kullanamaz, gemilerde ve yatlarda profesyonel olarak çalışamazsınız.

Göz ve kulak muayenesi olacağınız ve başhekimin imzalayacağı herhangi bir poliklinikten son 4 ay içinde alınmış ve özellikle "Amatör Denizci Belgesi Alabilir" başlığı ile düzenlenmiş bir sağlık raporu gereklidir.

Örnek Sınav Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi bir yatın çağrı işareti olabilir?
a) YM11
b) YT1630
c) TCG14
d) TCDL
e) YM1984

2. Geminin bordasında yüklü durumdaki su hattı ile boş durumdaki su hattı arasındaki kısma ne ad verilir?
a) Kemere
b) Bodoslama
c) Pruva
d) Faça
e) Karina

3. “Baş halat mola” diye gelen bir komutta ne istenmektedir?
a) Halatın vira edilmesi
b) Halatın bırakılması
c) Halatın elle tutulması
d) Halatın ırgata sarılması
e) Halatın koçboynuzuna bağlanması

4. Aşağıdakilerden hangisi nebati halat değildir?
a) Sisal
b) Keten
c) Manila
d) Polipropilen
e) Kendir

5. Pervanenin padıl etkisi neden oluşur?
a) Pervane boyundan
b) Pervane şeklinden
c) Karinanın şeklinden
d) Derinlik farkından
e) Geminin hızından

6. Yelkenli teknenin baş tarafının rüzgâra en yakın seyrettiği seyir şekline ne isim verilir?
a) Apaz
b) Dar apaz
c) Kör tiramola
d) Orsa
e) Pupa

7. Haritanın enlemlerinden alınan bir dakikalık ölçü kaç mile denk gelir?
a) 12
b) 4
c) 1
d) 6
e) 2

8. Hakiki 180 rotasına seyir halinde iken tam pruvada bir “Doğu Kardinal Şamandırası” görüldüğünde hemen ne yapılmalıdır?
a) Etrafta diğer şamandıraların yerlerine bakılır.
b) Makine durdurulur.
c) Dümen iskeleye basılır.
d) Sığlığın ne tarafta olduğu araştırılır.
e) Dümen sancağa basılır.

9. Rotası 180 olan tekne bir fenerden kerterizle mevkii koyacaktır. Feneri sancak 40 derece görmüştür. Haritaya fenerin kerterizini kaç derece çizecektir?
a) 140
b) 270
c) 040
d) 180
e) 220

10. Kutup yıldızı hangi takım yıldızının ucundadır?
a) Yay
b) Büyük ayı
c) Küçük ayı
d) Akrep
e) Kartal

11. Pruvadan gelmekte olan ve her iki borda feneri ile silyon fenerleri görünen geminin kısa bir zaman sonra sadece kırmızı borda feneri ve iki silyon feneri görünmektedir. Gemi nasıl bir manevra yapmıştır?
a) Sancağımızdan geçmiştir.
b) Hızını azaltmıştır.
c) Kendi sancağına dönmüştür.
d) Gemi geri dönmüştür.
e) Kendi iskelesine dönmüştür.

12. Aşağıdakilerden hangisinde demir atılacak yer bulunabilir?
a) Navtex
b) GPS
c) Radar
d) Pusula
e) Harita

13. Gemiyi terk etmek gerekip can salı denize atılınca aşağıdakilerden önce hangi hususa dikkat etmek çok önemlidir?
a) Çalıştırma parimasının tekneye bağlı olup olmadığı.
b) Rüzgârın hangi taraftan estiği.
c) Denize atılma saati.
d) Teknenin makinesinin durmuş olması.
e) Teknede yangın olup olmadığı.

14. “Denize düşen kişinin düştüğü yöne alabanda basılır. Teken başlandıç rotasından 70 derece saptığında dümen aksi istikamete alabanda basılır. Prova başlandıç rotasının 180 derece tersine geldiğinde dümen ortalanır.” Anlatılan manevra hangi isimle anılır?
a) Peterson
b) Willamson
c) David
d) Anderson
e) Johnson

15. Gemiyi karaya oturmaya karar verirken aşağıdakilerden hangisi öncelikle dikkate alınması gerekir?
a) Kıyı yapısı
b) Makine gücü
c) Gece veya gündüz olması
d) Geminin hızı
e) Hava durumu

16. Tekne 4 metreden daha derin bir yere battığında ve varsa hangi can kurtarma aracı su üstüne çıkacaktır?
a) Can simidi
b) Dalma giysisi
c) Isı koruyucu tulum
d) Can yeleği
e) Can salı

17. Yedekleme yapılırken yedek halatının boyu nasıl ayarlanmalıdır?
a) 30 metre
b) İki tekne boyu kadar
c) Bir tekne boyu kadar
d) En az direk boyu kadar
e) Dalga boyuna göre

18. Güvertedeki bir yangında hangi söndürücü en son tercih edilmelidir?
a) Karbondioksitli
b) Sulu söndürücü
c) Kimyasal tozlu
d) Köpüklü
e) Kum

19. Can salında kişi başına kaç litre su vardır?
a) 1
b) 2
c) 5
d) 1,5
e) 0,5

20. Aşırı üşüme geçirmiş, hipotermiye uğramış bir kazazedeye öncelikle nasıl ilk yardım yapılır?
a) Vücudu ovalanır.
b) Ilık su verilir.
c) Sıcak içecek verilir.
d) Battaniyeye sarılır.
e) Sıcak yere alınır.

21. Akdeniz’de tam önümüzde bir alçak basınç alanı bulunuyorsa, rüzgâr hangi yönden eser?
a) Pruvadan
b) Sancak bordadan
c) Pupadan
d) İskele bordadan
e) Sancak omuzluktan

22. Hangi denizimiz Marpo78 sözleşmesine göre “özel alan” ilan edilmiştir?
a) Akdeniz
b) Marmara
c) Karadeniz
d) Ege
e) Hepsi

23. Dizel makinede enjekörden yakıt püskürtüldüğünde piston hangi konumdadır?
a) Yukarı çıkmakta
b) Aşağı inmekte
c) Alt ölü noktada
d) Üst ölü noktada
e) Ortada

24. Bir üretecin veya + ucu, diğer üretecin “-“ ucuna gelecek şekilde bağlanarak oluşan devreye ne denir?
a) Paralel devre
b) İkincil devre
c) Seri devre
d) Karışık devre
e) Kısa devre

Cevap Anahtarı

1: e, 2: d, 3: b, 4: d

5: d, 6: d, 7: c, 8: c

9: e, 10: c, 11: c, 12: e

13: a, 14: b, 15: a, 16: e

17: e, 18: c, 19: d, 20: d

21: d, 22: e, 23: d, 24: c

İşlenen Konular

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
Amatör Denizci Eğitim Müfredatı Başlıkları:

I. Kısım:

 1. Genel Bilgiler
 2. Tekne Kısımları ve Donanımlar
 3. Genel Denizcilik Terimleri ve Teknede Yönler
 4. Halatlar, Bağlar ve Palamar Halatları
 5. Yelkenli Tekneler
 6. Manevrayı Etkileyen Faktörler, Yanaşma ve Ayrılma
 7. Denizde Çatışmayı Önleme

II. Kısım:

 1. Seyir Araçları
 2. Pusula Hesabı ve Kerterizler
 3. Kuzey Yıldızını Bulma
 4. Harita Bilgisi
 5. Seyir: Planlama, Elektronikler ve Mevki Koyma
 6. Seyir Yardımcıları: Fenerler ve Şamandıralar

III. Kısım:

 1. Demirleme
 2. Can Kurtarma Araçları ve Denize Adam Düşmesi
 3. Denizde Çatışma ve Çatışma Sonrası Alınacak Önlemler
 4. Teknenin Karaya Oturtulması, Yedekleme ve Yedeklenme
 5. Motor Bilgisi
 6. Denizde Yangınla Mücadele
 7. Tekneyi Terk ve Denizde Canlı Kalma

IV. Kısım:

 1. Meteoroloji
 2. Deniz Kirliliği
 3. Elektrik
 4. Denizde ve Gemide İlkyardım
 5. Mevzuat
 6. Temel VHF Telsiz

Yorumlar

Mehmet bey,
22-23 ağustosta ataşehirde mehmet beyden ADB ve KMT Kursu eğitimi aldım. 50.yaş günümü ders arasında kutladık. Ankarada ulaştırma bakanlığında girdiğim sınavlarda başarılı oldum. Güzel bir yaş günü hediyesi oldu. Verdiğiniz eğitiminin sistemli ve doğru olduğunu sınavdaki başarılarımızdan çok net bir şekilde anlıyoruz. Bu nedenle mehmet bey ve grubuna çok çok teşekkür ederim.

15-16 Ağustos tarihlerinde eğitim alıp 21-28 Ağustos tarihlerinde ADB ve KMT sınavlarına girdim. İkisini de 92 ile geçtim. 14 saat dersini hiç sıkılmadan dinlediğim ve tüm soruları içtenlikle cevaplayan sayın Mehmet Çömlekçi'ye teşekkür ederim.

mrhb arkadaşlar,
ADB VE KMT alacaksanız tek ve gercek doğru adres ilker hocam çömlekçi yatçılık
ılker hocam çok teşekkür ederim ,

tek sınav da çift vuruş:)

11-12 Haziran'da eğitime girip, yoğunluk nedeniyle 2 hafta sonra girebildiğim ADB Sınavı'ndan 88, KMT Sınavı'ndan 96 alıp, Kocaeli sınav tercihim sayesinde de aynı gün belgelerimi elime aldım. Gözümde büyütüp sürekli ertelediğim neredeyse 20 yıllık hayalimi toplam 12 saatlik samimi, yoğun ve hedefe yönelik eğitimiyle hayata geçirmeme destek veren Mehmet Çömlekçi ve Çömlekçi Yatçılık'a çok teşekkürler. Sadece sınav için değil, Deniz Adamı olmak için de, Mehmet Bey'in bilgi ve tecrübeleri çok kıymetli.

Haziran sonu almış olduğum eğitim sonrası 10 Temmuz 2015'teki sınava girdim. 90'la geçtim. Bu kurs için ve vermiş olduğu gerçek kullanım esnasındaki kullanılacak olan pratik bilgiler için Mehmet Hoca'ya teşekkür ederim.

ÇÖMLEKÇİ YATÇILIK'IN İZMİR TEMSİLCİSİ İLKER GÜMÜŞOVA SAYESİNDE, İLK SEFERDE KISA MESAFE TELSİZ VE AMATÖR DENİZCİ BELGESİNİ ALMIŞ BULUNMAKTAYIM. SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM.

Yaklaşık iki senedir ha okudum ha okuyacagim dediğim ve internetten indirdiğim ADF ve KMT ile ilgili bir çok yardımcı kitap oylecene duruyordu başucumda amaçsız. Aslında ihtiyacım olan bu kurs imiş. KMT yi 96 ve ADF yi 88 ile geçtim. Ozgurol Bey'e harika eğitimi ve ilgisi için çok teşekkür ederim.

Bugün Mehmet Hoca'yla, ilk dersimizi yaptık. Yıllardır bu kadar keyifli ve hiç sıkılmadığım bir eğitim almamıştım. Yarını iple çekiyorum.
Bu harika eğitim için Mehmet Hoca'ya çok teşekkür ediyorum.

Daha önce de başka bir kursa devam ettiğim için Mehmet Hoca'nın farklı olduğunu daha ilk derste hissettim.
Bugün sınava girdim ve sonuç : ADB 96, KMT 100 !!! İşte farkın kanıtı...
Teşekkürler Mehmet Hocam.

Merhabalar,
Şubat2015 te Mehmet beyin vermiş olduğu eğitime katıldım.4 ay sonra sınava girdim ve ilk sınavda 76 ile ehliyetimi aldım.Çok,sade,basit ve herkezin anlayacağı dilde verdiği eğitimin çok çok faydasını gördüm.Körfez liman başkanlığından aynı gün ADF Belgemi aldım:Teşekkürler Mehmet bey,Teşekkürler Çömlekçi Yatçılık.
Pruvanız hep açık olsun:)
Zaim Türk-Amatör Denizci

Bu gün ilk dersimizi yaptık İlker hocanın eylenceli anlatımı ile harika geçti Teşekkürler

Mehmet bey,

11-12 Nisan 2015 tarihlerinde sizden aldığım ADB ve KMT kursu sonrasında 15 Mayıs'ta her iki  sınava Trabzon'da girdim.ADB'den 86, KMT'den 80  puan alarak başarılı oldum.Belgelerimi de bu hafta İstanbul Liman Başkanlığı'ndan alacağım.

Sınavlarda zorlanmadan başarılı olmama sebep olan doğru ve hedef odaklı eğitiminiz için teşekkür ederim.

Eğitimleriniz ve işlerinizde kolaylıklar dilerim.

Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi

Member of the Board of Directors & Executive Committee

Merhaba ben Sedat. Çömlekçi yatçılıktan almış olduğumuz eğitim hem ADB sınavına hazırlık hemde gerçek hayatta dair bilgiler edindik. Mehmet Bey'e çok teşekkür ederiz...

İstanbul ve Kocaeli randevularının Yoğunluğu nedeniyle sınava İzmir'de girdim ve 88 alarak sınavı geçtim. Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sadece kurs ve sınav için değil denizcilik bilgilerini paylaşması sebebiyle. Çok faydalı oldu. Tavsiye ederim herkese.

Adb ve Kmt sınavlarını başarıyla hemen almak istiyorsanız kurs çok faydalı. Özgürol hocaya teşekkür ederim.

Teşekkürler. Güzel Bir Puanla Geçdik.

tesekkürler hocam 15.05.2015 tarihli KMT sinavini 92%ile gectim mehmet yanar

İstanbul'da imtihan yeri ve randevusu bulamadığımdan.Çanakkale'den randevu alıp 8/05/2015
tarihinde,100 üzerinden 82 alarak ehliyetimi aldım.Çömlek yatçılığa çok teşekkür ederim.
Çömlek Yatçılığın doğru bir adres olduğunu imtihana giricek adaylara tavsiye ediyorum.

2 saatlik KMT kursunuza katılıp özet kitapçığı okuyarak KMT sınavından 100 aldım, teşekkürler...

Merhaba ben serkan gelen 6 subatta sinav tarihi almistim fakat hic bir bilgim yoktu izmirde verilen kursunuza katildim mehmet bey ve ilker beye buradan tesekkur ediyorum olayi cok güzel anlatmislar ve gercektense denizcilikle ilgili bir bilgi sahibi oldum 13 subat ta girdiğim sınavda 92 alarak sinava girenler içindeki en yüksek notu aldim çömlekçi yatcilik mehmet ve ilker beye ve bana kendilerini tavsiye eden sadik seferoğullarina tesekkür ederim profesyonel yardim almak şart sadece sınav için deil denizi tanimak acisindan gerekli bir kurs

Özgürol hocama vermiş olduğu değerli bilgilerinden dolayı teşekkür ederim. İlk girişte 74 alarak sınavı geçtim ve ADB belgesini aldım. Hocam görüşmek üzere

Çok değerli Mehmet Hocam,

Oğlum ile birlikte katıldığım değerli kursunuzun meyvesi olan Amatör Denizcilik Belgelerimizi bu gün aldık ve çok sevinçliyiz.

İtiraf etmeliyim ki; oğlum sınava neredeyse sadece sizin derslerinizde edindiği bilgiler ile girdi ve 74 alarak sınavı geçti, ben de 98 ile. Sınav esnasında soruları okurken derste kendinize özgü tarzınızla anlattıklarınız gözümün önünde canlandı. Siz eğitimi, sadece salt bilgi vererek değil de; deneyimleriniz, dostluğunuz ve samimiyetiniz ile birlikte harmanlayarak verdiniz. Bunun başarımızdaki en önemli etken olduğunu burada belirtmek isteriz. Her şeyden önemlisi sizi tanımak, çayınızı ve kahvenizi içerek sohbet etmek bile bizim için gerçekten çok güzeldi.

Emeğiniz için çok teşekkür ediyor, ve siz eğitimci kaptanımıza sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Ilker ve Can Yılmaz

Sayın Mehmet Bey,
Kursunuz sonrasında acaba sınavda başarılı olabilecek miyim diye endişelenirken sınav sonrasında ADB ve KMT sınavlarındaki toplam 75 sorunun yalnızca 4 tanesini cevaplayamadığımı öğrendim. Anladım ki bilgileri bize rafine edilmiş ve hedefe yönlendirilmiş şekilde vermişsiniz. Hedef odaklı eğitiminiz ve ayrıca dostluğunuz için size tekrar teşekkür etmek isterim.
Saygılarımla
Dr. Mete Yurtseven

08 Ağustos tarihinde girdiğim ADB sınavından %86 ile geçerek belgemi aldım. Sonucu size haber vermek istedim.
Eğitiminizin bu sonucu almamda çok yardımcı olduğunu size belirtmek
istedim. Yardımlarınız için tekrar teşekkür ederim.

Sayin Mehmet Comlekci,
Imtihandan aldigim basarili sonucu, ayni zamanda cok keyifli zaman gecirdigim egitiminize borclu oldugumu ifade etmek istiyorum.
Tesekkur ederim.
Buket Himmetoglu

Sn.Mehmet Çömlekçi , ADB ve KMT sınavlarından iyi derecede ile geçerek aldığım kaliteli eğitimin hakkını verdiğimi düşünüyorum. Arkadaşlarıma da sizin verdiğiniz eğitimi tavsiye ediyorum. Tekrar teşekkürler.

Mehmet hocama sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Neredeyse hazırlamış olduğu kitapçığa çalışmama bile gerek kalmadı diyebilirim. Yerinde yaşamak herşeyi inanılmaz önemli, insanlar ile sınava girdiğinizde farkı anlayabiliyorsunuz. Mutlaka herkese hem KMT hem ADB için Mehmet hocamızın kurslarına katılmalarını tavsiye ederim.

Mehmet hocama da çok teşekkür ederim.

Saygılarımla

Mehmet Çömlekçi beyin,gerçekten ilginç ve test eden meydan okuyan uslubu ile başlayan keyif, ilerleyen saatlerdeki detaylı sunumlarla daha da zevkli hale geldı.
Bu dersleri kesinlikle teorik değil tam tersine pratik bir eda ile yansıtabilmek büyük başarı bence.
Aynı gun ADB ve KMT sınavlarını yüksek puanlarla zorlanmadan geçtim. Sınav öncesi kafama takılan her soruyu anında cevapladı, sağolsun destek tamdı.
Saygılarımla

Sevgili Mehmet Hocam ,
Konuya olan hakimiyetin ve ders anlatma becerin için seni tekrar tekrar tebrik ederim.Sadece kitapcık tekrarı ile ADB Sınavından 90 aldım:)Dedim ya şimdi sıra KMT'de dersten sonra onuda çok zorlanmadan halledeceğimi düşünmeye başladım.Ayrıca ders sonrası havuzluk sohbetleri içinde ayrıca teşekkür ederim..Pruvan Neta Rüzgarın Kolayına Olsun ... Sevgiler

Çok keyif aldığım bir ders oldu. Gerekli tüm konular iyi izah ediliyor. Ekstra bir çalışma yapmama gerek kalmadan sınavı verdim teşekkür ederim

Ctsi ve Pazar iki gunluk kursu eşimle beraber aldık. Mehmet bey bize tüm konuyu çok güzel özetleyerek anlattı. Bu sayede imtihan öncesi anlattıklarının üzerinden geçerek ve yalnızcana kendi hazırladığı kitaptan örnek sorulara bakarak ikimizde geçerli notu aldık . teşekkürler

Sn Çömlekçiden Hafta sonu cumartesi pazar çok keyif aldığım ABD kursu aldım.52 yaşında zamanı çok az olan bir işadamıyım.Takip eden hafta perşembe günü notlara bakma fırsatım oldu.Cuma günü öğleden sonraya için İzmit te sınav randevusu aldım ve sınavı 86 ile geçtim.
Sınava girecek arkadaşlar, bu sınav gerçek anlamda bir sınav ve çalışmadan yapılması kesinlikle mümkün değil.Perşembe öğlen saatlerinden cuma sınav saatine kadar Sn Çömlekçiden aldığım ders ve notlarınını gerçek anlamda çalışarak başardığımı söylemeliyim.Bu başarının arkasındaki alt yapıyı Mehmet beyin samimi ve bilinçli bir sırayla verdiği ders oluşturdu.Üzerimden çok büyük bir yük kalktı. Teşekkürler Çömlekçi

A.A.

Sayın Mehmet Çömlekçi, 19-20 Nisan tarihlerinde keyifli, bilgi dolu ve yönlendirici bir kurs ortamı geçirdik, anlatılanları tekrar ederek 25.Nisan tarihinde ADB sınavına girdim 94 notu aldım, belki 100 almam gerekirdi diye üzüleceksiniz ancak size teşekkür ederim.

Okul zamanlarını geride bırakalı uzun zamanlar olduğu için ders çalışmak artık zor geliyor bizlere ; hal böyle olunca bu sınavı zor geceriz diye düşündüm ; ancak Mehmet bey in ezberletmeden olayların mantığını öğreterek anlatımı sayesinde , ders akşamının sabahında girdiğimiz sınavdan 72 alarak sınavı geçdim , başarının mimarı Mehmet bey e sonsuz teşekkür ediyorum ve tüm arkadaslarıma tavsiye ediyorum ..

Mehmet bey'den aldığımız bilgiler ve güvenle ,dersin bittiği günün sabahına sınav randevusu aldık.Sınav, kardeşim ve benim için çok kolay geçti.Sınav çıkışı hemen sonuçları açıkladıklarında ,başarısız olan diğer adayları görünce.Mehmet Bey'i tercih ettiğimiz için ne kadar doğru bir seçim yaptığımızı tekrar anladım.

Kendilerine ilgi, alakası ve sıcak yaklaşımı için sonsuz teşekkürler ediyorum.Tüm tanıdıklarıma ,çevreme ,olduğu gibi sizlerede mutlaka tavsiye ederim.

Değerli hocamız Mehmet Çömlekçi'nin öğretim tarzıyla bizler de keyifle öğrenerek ADB'yi ilk seferde kazandık. Ben ve diğer iki arkadaşım adına tekrar teşekkürler Mehmet hocam.
Ayrıca Bareboat Skipper derslerime de bir an önce başlamak için sabırsızlandığımı eklemek isterim.

Mehmet Comlekci'in verdigi ADB ve KMT kurslarini takip ederek iki ehliyeti de buyuk kolaylikla aldim. Bu basariyi karmasikmis gibi gorunen, zaman zaman goz korkutan kavramlari ve kurallari ogrencilerine son derece anlasilir sekilde aktaran ve onlarin kolaylikla akilda kalmasini saglayan Mehmet Bey'e borcluyum. Tesekkurler! Bu isi aklina koymus herkese tavsiye ederim.

Ben önce kitapları okuyup sınava girmeyi planlıyordum ancak takıldığım bir çok konu oldu ve ders almaya karar verdim. Mehmet Bey'den aldığım ADB ve KMT eğitimlerinin çok faydasını gördüm. Kendisi bütün konuları en ince ayrıntılarına kadar işledi ve sorularımız için yeteri kadar vakit ayırdı. Bugün ADB ehliyetimi almaya gittiğimde baştan sona ne kadar doğru bir yol izlediğimin tekrar farkına vardım. Mehmet Bey , tüm desteğiniz için teşekkür ediyorum.

Merhabalar hiç başaramayacağımı düşündüm ve hiç ihtimal bile vermedim sınavı geçebileceğimi
ama mehmet bey,in konu anlatımı çok başarılı olduğundan tek seferde ilk sınavda ADB ve KMT belgelerini aldım. Buradan MehmetÇÖMLEKÇİ Bey,e çok teşekkür ederim. (Çay kahve ve samimi mühabbetinizi özleyecem)

Arkadaşlar herkese merhabalar.
Mehmet beyin Derviş isimli teknesinde akşam iş eğitici ve keyifli geçen bir kurs süresi oldu.Sonunda aldığımız eğitim sayesinde her 2 sınavıda başarıyla geçtim.Bu belgeleri almayı düşünen ve bununla alakalı kurs almak isteyen herkese tavsiye ederim.

Eşim ve ben ufak bir Zodiak'la Ege kıyılarında dolaşırken, bu çok az bilgimizle acaba biz de Amatör Denizci Belgesi alabilirmiyiz? Dedik. Şüpheyle yaklaştığımız bir konuda, akşamları Mehmet Hocanın Derviş teknesinde, hoş sohbeti ve değişik bitki çaylarıyla, sohbet kıvamındaki dersleri izledik ve iki hafta içerisinde ikimizde 80'in üzerinde aldığımız notlarla, hatta ben KMT'den 92 alarak belge sahibi olduk. Kendisine minnetarız ve dostluğumuzun devamını diliyoruz. Ayşegül+Serdar Çelik

Deniz belgesi almak ciddi bir is..karadaki gibi degil.kesinlikle
Egitim alarak sinava girmek cok faydali.hele denize cikacaksaniz ,bilmek
Onemli.mehmet comlekci hoca bu isi iyi biliyor ama daha onemlisi
Severek bu isi yapiyor..ilk denememde hem kmt hem adb sinavini kazandim.
Hocaya tesekkur ederim.İlgilenen arkadaslara kesinlikle tavsiye ederim

Mehmet Bey'in usta denizciligi ile egitmenligi ADB ve KMT sinavlarina ilk girisimde yuksek bir puanla her iki belgeye de sahip olmami sagladi. Denizlerde guvenle dolasmami saglayacak pratik bilgilerle de kisa surede donattiginiz ve yelkenlinizdeki egitim sirasindaki sicak kahveler ve dostlugunuz icin de ayrica tesekkurler.internette tesadufen sitesini buldum ve kesinlikle öneriyorum.

BIr arkadasimin tavsiyesi uzerine Mehmet Bey ile tanisma firsati buldum. Yogun calisma saatlerim nedeniyle gercek anlamda konsantre bir ders programi uygulamak zorunda kaldik. Ortlaama 4 - 6 saatlik uzun teorik ders saatlerinde bile gerek ilgisini ve temposunu kaybetmeden gerekse hedefe yonelik egitimi ile cok kisa surede ADB ve KMT sinavlarini basariyla verebilmemi sagladi. Denizcilik ve ozellikle yelken konusunda her zaman profesyonel goruslerine basvurabilecegim ve samimi cevaplar alabilecegim sn Mehmet Comlekci'ye bu ilk ve en onemli adimda ki destek ve egitimi icin tesekkur ederim.
Sinava yonelik calismalarda surekli motive eden yaklasimi nedeniyle ders almayi dusunen herkese ictenlikle Mehmet Comlekci yle calismalarini oneririm.

Mehmet Çömlekçi'nin kursuna katıldım ve 16.03.2013 tarihinde girdiğim sınavı ilk seferde geçerek belgemi aldım. Özellikle çalışmaya ekstra zaman ayırmak zor geliyorsa (bana zor geldi:) ) sadece kursa katılıp, dersleri kavrayarak yüksek not almak mümkün. Mehmet Bey, teknesinde iyi niyetle ve samimiyetle işini gerçekten çok severek yapıyor. Herkese tavsiye ederim...

Ben ve arkadaşım Mehmet Bey'den süresi iki hafta süren 4 ders aldık ,kursun hemen bitimindeki sınava girip ikimizde başarılı olduk.Bu kadar kısa zamanda yabancısı olduğumuz bir çok terimi vede hesaplamayı sıcak bir ortamda bize öğrettiği için Mehmet Bey'e birkez daha hem kendi adıma hemde arkadaşım adına teşekkür ederim.

Kısa bir süre önce Mehmet Bey den aldığım KMT kursunda sonra bu gün (09 Şubat 2013) girdiğim sınavda hiç zorlanmadan belgemi aldım. Kurs esnasında anlatılanlardan sonra web sayfasına şöyle bir göz atmak yeterli geldi.

İki hafta Mehmet Bey'den kurs aldım. 15/12/2012 tarihinde sınava girdim. İlk sınavda kazanarak belgemi aldım. Buradan Mehmet beye samimi bir ortamda hiç sıkılmadan sorularımı yanıtladığı için teşekkür ederim.

Eşim ile beraber katıldığımız kurs ikimiz için de son derece yararlı oldu. Güzel bir ortamda iyi arkadaşlar da edindik. Sınavda özellikle kursun parçası olan deneme sınavlarının çok faydasını gördüm.

İlk başta kendi kendime çalışarak sınava girmeyi düşündüm ama bu sandığımdan zor oldu. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Mehmet Bey ile tanıştım. Kendi teknesinde, akılda kalıcı ve samimi bir sohbet havasında verdiği dersler sayesinde bu belgeyi iyi bir seviye ile alabilecek düzeye geldim. Ve bugün itibari ile artık benimde ADB Belgem var. Kendisine gösterdiği ilgi, alaka ve misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Saygılarımla.

Biz Sizi Arayalım

Bize iletmek istediğiniz mesajınız varsa...
9 + 0 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Ör: 1+3 için 4 giriniz.

Bizi Arayın

(0216) 706 1025

(0538) 393 0127

Kullanıcı girişi

10 + 9 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Ör: 1+3 için 4 giriniz.

İstanbul • Bursa • Ankara