Amatör Denizci Belgesi Sınavlarına Hazırlık Kursu

Amatör Denizci Belgesi ile özel kayıtlı veya kiralık, motorlu ve yelkenli 24 metreye kadar tekneleri kullanabilirsiniz.

İstanbul • İzmir • Bursa • Ankara

Kurs süresi: Bir hafta sonu,12 saat.

Katılım bedeli: 750TL

Sınavlar: Her hafta devletin salonlarında.

Maltepe merkez: (0216) 706 1690

Levent - Beylikdüzü: (0212) 318 0108

İzmir, Alsancak: (0232) 374 7510

Bursa, Mudanya: (0538) 393 0127

Ankara, Çankaya: (0312) 400 0203

Butik eğitim: %98 başarı oranı. Maksimum 7 öğrencilik sınıflar. Eğitim danışmanınız her aşamada yanınızda. Ehliyeti alana kadar ücretsiz ders tekrarı olanağı.

Bonus ve Maximum kartlara vade farksız 3 taksit seçeneği. Kurs ücretine sınav başvuru müşavirlik hizmeti, eğitim materyali ve KDV dahildir. 75TL sınav harcı ve 31,10TL belge harcı ayrıca devlete aktarılacaktır.

2009 yılından bugüne kadar derslerini tamamlayan mezunlarımızdan birkaç kişi hariç hepsi ADB sınavını ilk girişte geçti. Bir aksilik olur ve sınavı ilk girişte geçemezseniz, ücretsiz ders tekrarı veriyoruz.

Sadece 150TL fark ödeyerek aynı tarihlerde Kısa Mesafe Telsiz sınavına da hazırlanabilirsiniz. Grup indirimi 2 kişi ve üzeri kayıtlarda geçerlidir. Kurs ücreti kayıtta peşin alınır.

İş çıkışında 4 günlük 19:00 - 22:00 alternatif kurs programı.

ADB almak zorunda mıyım?

8 Mayıs 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanan son değişiklikle getirilen Ek Madde 3'e göre: ADB belgesi olmadığı halde özel tekne kullanan kişilere 2500 Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

2 Ekim 2009 tarihli resmi gazetede yayınlanan değişiklikle,

2/3/2008 tarihli ve 26804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Motoru on beygir gücünden az özel tekneleri, sadece kürekle yürütülen motorsuz tekneleri, kanolar/kayaklar ile ulusal ve uluslararası yarış sınıfı (kürek sporu tekneleri ile Optimist, Laser, Fin, 420, 470, Pirat, Dragon, Wind Surf gibi yelken sporu tekneleri) spor amaçlı tekneleri kullananlarda ADB aranmaz.”

Sınavlar ne zaman?

Her hafta Cuma günü liman başkanlıklarının bilgisayarlı sınav merkezlerinde sınav açılmaktadır.

Kursa kimler katılabilir?

15 yaşından gün almış Türk vatandaşları ve Türkiye'de oturma izni olan yabancı uyruklu kişiler kursumuza katıldıktan sonra sınava girerek ADB sahibi olabilir. KMT kursu için 17 yaşını doldurmuş olmak gerekir.

Hayır, ADB sınavı tamamen teorik bir test sınavıdır ve araba ehliyetindeki gibi teorik sınavı geçtikten sonra uygulamalı sınav yoktur. Bu yüzden ADB kursumuzda seyre çıkılmamaktadır.

Amatör Denizci Belgesi ile 24 metreye kadar özel kayıtlı motorlu ve yelkenli tekneleri kullanabilirsiniz. Ayrıca Turizm Bakanlığı yat işletme sertifikasına sahip tekneleri de (charter) kiralama sözleşmesi ile mürettebatsız kullanabilirsiniz.

ADB ile ticari tekne kullanamaz, gemilerde ve yatlarda profesyonel olarak çalışamazsınız.

Göz ve kulak muayenesi olacağınız ve başhekimin imzalayacağı herhangi bir poliklinikten son 4 ay içinde alınmış ve özellikle "Amatör Denizci Belgesi Alabilir" başlığı ile düzenlenmiş bir sağlık raporu gereklidir.

Örnek Sınav Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi bir yatın çağrı işareti olabilir?
a) YM11
b) YT1630
c) TCG14
d) TCDL
e) YM1984

2. Geminin bordasında yüklü durumdaki su hattı ile boş durumdaki su hattı arasındaki kısma ne ad verilir?
a) Kemere
b) Bodoslama
c) Pruva
d) Faça
e) Karina

3. “Baş halat mola” diye gelen bir komutta ne istenmektedir?
a) Halatın vira edilmesi
b) Halatın bırakılması
c) Halatın elle tutulması
d) Halatın ırgata sarılması
e) Halatın koçboynuzuna bağlanması

4. Aşağıdakilerden hangisi nebati halat değildir?
a) Sisal
b) Keten
c) Manila
d) Polipropilen
e) Kendir

5. Pervanenin padıl etkisi neden oluşur?
a) Pervane boyundan
b) Pervane şeklinden
c) Karinanın şeklinden
d) Derinlik farkından
e) Geminin hızından

6. Yelkenli teknenin baş tarafının rüzgâra en yakın seyrettiği seyir şekline ne isim verilir?
a) Apaz
b) Dar apaz
c) Kör tiramola
d) Orsa
e) Pupa

7. Haritanın enlemlerinden alınan bir dakikalık ölçü kaç mile denk gelir?
a) 12
b) 4
c) 1
d) 6
e) 2

8. Hakiki 180 rotasına seyir halinde iken tam pruvada bir “Doğu Kardinal Şamandırası” görüldüğünde hemen ne yapılmalıdır?
a) Etrafta diğer şamandıraların yerlerine bakılır.
b) Makine durdurulur.
c) Dümen iskeleye basılır.
d) Sığlığın ne tarafta olduğu araştırılır.
e) Dümen sancağa basılır.

9. Rotası 180 olan tekne bir fenerden kerterizle mevkii koyacaktır. Feneri sancak 40 derece görmüştür. Haritaya fenerin kerterizini kaç derece çizecektir?
a) 140
b) 270
c) 040
d) 180
e) 220

10. Kutup yıldızı hangi takım yıldızının ucundadır?
a) Yay
b) Büyük ayı
c) Küçük ayı
d) Akrep
e) Kartal

11. Pruvadan gelmekte olan ve her iki borda feneri ile silyon fenerleri görünen geminin kısa bir zaman sonra sadece kırmızı borda feneri ve iki silyon feneri görünmektedir. Gemi nasıl bir manevra yapmıştır?
a) Sancağımızdan geçmiştir.
b) Hızını azaltmıştır.
c) Kendi sancağına dönmüştür.
d) Gemi geri dönmüştür.
e) Kendi iskelesine dönmüştür.

12. Aşağıdakilerden hangisinde demir atılacak yer bulunabilir?
a) Navtex
b) GPS
c) Radar
d) Pusula
e) Harita

13. Gemiyi terk etmek gerekip can salı denize atılınca aşağıdakilerden önce hangi hususa dikkat etmek çok önemlidir?
a) Çalıştırma parimasının tekneye bağlı olup olmadığı.
b) Rüzgârın hangi taraftan estiği.
c) Denize atılma saati.
d) Teknenin makinesinin durmuş olması.
e) Teknede yangın olup olmadığı.

14. “Denize düşen kişinin düştüğü yöne alabanda basılır. Teken başlandıç rotasından 70 derece saptığında dümen aksi istikamete alabanda basılır. Prova başlandıç rotasının 180 derece tersine geldiğinde dümen ortalanır.” Anlatılan manevra hangi isimle anılır?
a) Peterson
b) Willamson
c) David
d) Anderson
e) Johnson

15. Gemiyi karaya oturmaya karar verirken aşağıdakilerden hangisi öncelikle dikkate alınması gerekir?
a) Kıyı yapısı
b) Makine gücü
c) Gece veya gündüz olması
d) Geminin hızı
e) Hava durumu

16. Tekne 4 metreden daha derin bir yere battığında ve varsa hangi can kurtarma aracı su üstüne çıkacaktır?
a) Can simidi
b) Dalma giysisi
c) Isı koruyucu tulum
d) Can yeleği
e) Can salı

17. Yedekleme yapılırken yedek halatının boyu nasıl ayarlanmalıdır?
a) 30 metre
b) İki tekne boyu kadar
c) Bir tekne boyu kadar
d) En az direk boyu kadar
e) Dalga boyuna göre

18. Güvertedeki bir yangında hangi söndürücü en son tercih edilmelidir?
a) Karbondioksitli
b) Sulu söndürücü
c) Kimyasal tozlu
d) Köpüklü
e) Kum

19. Can salında kişi başına kaç litre su vardır?
a) 1
b) 2
c) 5
d) 1,5
e) 0,5

20. Aşırı üşüme geçirmiş, hipotermiye uğramış bir kazazedeye öncelikle nasıl ilk yardım yapılır?
a) Vücudu ovalanır.
b) Ilık su verilir.
c) Sıcak içecek verilir.
d) Battaniyeye sarılır.
e) Sıcak yere alınır.

21. Akdeniz’de tam önümüzde bir alçak basınç alanı bulunuyorsa, rüzgâr hangi yönden eser?
a) Pruvadan
b) Sancak bordadan
c) Pupadan
d) İskele bordadan
e) Sancak omuzluktan

22. Hangi denizimiz Marpo78 sözleşmesine göre “özel alan” ilan edilmiştir?
a) Akdeniz
b) Marmara
c) Karadeniz
d) Ege
e) Hepsi

23. Dizel makinede enjekörden yakıt püskürtüldüğünde piston hangi konumdadır?
a) Yukarı çıkmakta
b) Aşağı inmekte
c) Alt ölü noktada
d) Üst ölü noktada
e) Ortada

24. Bir üretecin veya + ucu, diğer üretecin “-“ ucuna gelecek şekilde bağlanarak oluşan devreye ne denir?
a) Paralel devre
b) İkincil devre
c) Seri devre
d) Karışık devre
e) Kısa devre

Cevap Anahtarı

1: e, 2: d, 3: b, 4: d

5: d, 6: d, 7: c, 8: c

9: e, 10: c, 11: c, 12: e

13: a, 14: b, 15: a, 16: e

17: e, 18: c, 19: d, 20: d

21: d, 22: e, 23: d, 24: c

Kursta İşlenen Konular

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
Amatör Denizci Eğitim Müfredatı'na göre ders içeriklerimiz:

I. Ders:

 1. Genel Bilgiler
 2. Tekne Kısımları ve Donanımlar
 3. Genel Denizcilik Terimleri ve Teknede Yönler
 4. Halatlar, Bağlar ve Palamar Halatları
 5. Yelkenli Tekneler
 6. Manevrayı Etkileyen Faktörler, Yanaşma ve Ayrılma
 7. Denizde Çatışmayı Önleme

II. Ders:

 1. Seyir Araçları
 2. Pusula Hesabı ve Kerterizler
 3. Kuzey Yıldızını Bulma
 4. Harita Bilgisi
 5. Seyir: Planlama, Elektronikler ve Mevki Koyma
 6. Seyir Yardımcıları: Fenerler ve Şamandıralar

III. Ders:

 1. Demirleme
 2. Can Kurtarma Araçları ve Denize Adam Düşmesi
 3. Denizde Çatışma ve Çatışma Sonrası Alınacak Önlemler
 4. Teknenin Karaya Oturtulması, Yedekleme ve Yedeklenme
 5. Motor Bilgisi
 6. Denizde Yangınla Mücadele
 7. Tekneyi Terk ve Denizde Canlı Kalma

IV. Ders:

 1. Meteoroloji
 2. Deniz Kirliliği
 3. Elektrik
 4. Denizde ve Gemide İlkyardım
 5. Mevzuat
 6. Temel VHF Telsiz

Yorumlar

İlker hocadan aldığım ve çok eğlenerek öğrendiğim bilgileri Adb sınavda rahatlıkla zorlanmadan cevaplayarak ehliyete kavuştum tekrar teşekkürler İlker Bey.

Haftasonu izmirde ilker hocanın eğitimine katıldım, pratik ve kendine has anlatımı ile klasik eğiticilerden oldukça farklı, denizde karşılaşabileceğiniz en ince detayı, ayrıntıyı size öğretmeye çalışıyor. haftasonunu takip eden ilk cuma girdiğim ADB ve KMT sınavlarını da kolaylıkla geçtim, zaten ilker hoca gözünüze bakıp söylüyor geçeceğinizi, emeğiniz için tekrardan teşekkür ederim hocam

Kursa katıldım, sınava girdim, ehliyeti de aldım. Kalabalık bir müfredat çok güzel özetlenmiş. Kurs içeriği, kitapçığı ve örnek soruları ile tam nokta atışı diyebilirim. Sadece bir hafta sonunuzu ayırırsanız siz de bu aleme yelken açabilirsiniz... Teşekkürler Çömlekçi Yatçılık...

17-18 Ekim tarihlerinde katıldığım kurs sonrası 28.10.2015 tarihinde Kocaeli Liman
Başkanlığı'nda ADB sınavına girdim. Sınav notum 92. Ehliyete hak kazandım.
Emekleriniz için teşekkürler.
Saygılarımla,

Bülent Yumuşaker

17 ve 18 ekimde katılmış olduğum kurstan sadece beş gün sonra, 23 ekimde girmiş olduğum ADB ve KMT sınavlarından; denizcilik ile ilgili hiçbir bilgim olmamasına rağmen, İlker Hocamın kendine has üslubuyla ve hızlı çözümleriyle anlattığı dersler sayesinde başarılı oldum. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum ve iyi çalışmalar diliyorum.

2-3 Ekim tarihinde Ataşehir'de katılmış olduğum kurstan 1 hafta sonra ,09.10 tarihinde girmiş olduğum ilk ADB sınavından 90 aldım. Mehmet hocamın dediği gibi" hızlı cevap veriyorsun dikkatli oku 40 ile kalacaksın yoksa 90 'lıksın" demişti. Biraz dikkat arkadaşlar.Çok faydalı bir eğitim.
Teşekkürler Mehmet hocam...

Üç tarafı denizlerle çevrili güzel ülkemde denizden ne kadar uzak bırakıldığımızı anladım.
Kursa katılmakla ne kadar doğru bir karar verdiğimi gördüm.
Büyük bir özveri ile bizlere denizcilik bilgilerini öğreten İLKER GÜMÜŞOVA hocama teşekkür ediyorum. Umarım uzun yıllar yılmadan milletimizi eğitmeye devam eder.
İLKER hocam beden dilini iyi kullanan, insanları uyutmadan sürekli aktif tutarak işe yarar gerçek bilgileri anlatan, gerçek yaşam tecrübeleri ile teorik bilgileri birleştirerek hafızalarda kalıcı olmasını sağlayan, kısaca eğitim ve öğretim tekniğini özümsemiş, HAYAT BOYU EĞİTİM felsefesini benimsemiş öz disiplin sahibi son derece başarılı ve saygıdeğer bir eğitim gönüllüsüdür. Böyle insanların varlığı ülkemiz ve milletimizin aydınlık geleceği için çok önemlidir.
İşe yarar gerçek bilgileri öğrendiğinizde sınav sorun olmaktan çıkıyor ve tamamlamanız gereken bir aşama olarak geçip gidiyorsunuz.
Denizcilik dünyasına adım atan herkese sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam diliyorum.

22 -23 Ağustosta katıldığım kurstan 1hafta sonra girmiş olduğum ADB ve KMT sınavlarından İlker hocamın kendine özgü, zevkli ders anlatımı ile başarılı oldum. Sadece sınava yönelik olmayan gerçek hayatta kullanacağımız pratik bilgiler içinde size çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.

Eğitim içeriği yeterli. İlk sınavda 82 puan alarak belgemi almaya hak kazandım. Özellikle sunulan ilave dökümanları da çalışmakta fayda var.

Mehmet bey,
22-23 ağustosta ataşehirde mehmet beyden ADB ve KMT Kursu eğitimi aldım. 50.yaş günümü ders arasında kutladık. Ankarada ulaştırma bakanlığında girdiğim sınavlarda başarılı oldum. Güzel bir yaş günü hediyesi oldu. Verdiğiniz eğitiminin sistemli ve doğru olduğunu sınavdaki başarılarımızdan çok net bir şekilde anlıyoruz. Bu nedenle mehmet bey ve grubuna çok çok teşekkür ederim.

15-16 Ağustos tarihlerinde eğitim alıp 21-28 Ağustos tarihlerinde ADB ve KMT sınavlarına girdim. İkisini de 92 ile geçtim. 14 saat dersini hiç sıkılmadan dinlediğim ve tüm soruları içtenlikle cevaplayan sayın Mehmet Çömlekçi'ye teşekkür ederim.

mrhb arkadaşlar,
ADB VE KMT alacaksanız tek ve gercek doğru adres ilker hocam çömlekçi yatçılık
ılker hocam çok teşekkür ederim ,

tek sınav da çift vuruş:)

11-12 Haziran'da eğitime girip, yoğunluk nedeniyle 2 hafta sonra girebildiğim ADB Sınavı'ndan 88, KMT Sınavı'ndan 96 alıp, Kocaeli sınav tercihim sayesinde de aynı gün belgelerimi elime aldım. Gözümde büyütüp sürekli ertelediğim neredeyse 20 yıllık hayalimi toplam 12 saatlik samimi, yoğun ve hedefe yönelik eğitimiyle hayata geçirmeme destek veren Mehmet Çömlekçi ve Çömlekçi Yatçılık'a çok teşekkürler. Sadece sınav için değil, Deniz Adamı olmak için de, Mehmet Bey'in bilgi ve tecrübeleri çok kıymetli.

Haziran sonu almış olduğum eğitim sonrası 10 Temmuz 2015'teki sınava girdim. 90'la geçtim. Bu kurs için ve vermiş olduğu gerçek kullanım esnasındaki kullanılacak olan pratik bilgiler için Mehmet Hoca'ya teşekkür ederim.

ÇÖMLEKÇİ YATÇILIK'IN İZMİR TEMSİLCİSİ İLKER GÜMÜŞOVA SAYESİNDE, İLK SEFERDE KISA MESAFE TELSİZ VE AMATÖR DENİZCİ BELGESİNİ ALMIŞ BULUNMAKTAYIM. SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM.

Yaklaşık iki senedir ha okudum ha okuyacagim dediğim ve internetten indirdiğim ADF ve KMT ile ilgili bir çok yardımcı kitap oylecene duruyordu başucumda amaçsız. Aslında ihtiyacım olan bu kurs imiş. KMT yi 96 ve ADF yi 88 ile geçtim. Ozgurol Bey'e harika eğitimi ve ilgisi için çok teşekkür ederim.

Bugün Mehmet Hoca'yla, ilk dersimizi yaptık. Yıllardır bu kadar keyifli ve hiç sıkılmadığım bir eğitim almamıştım. Yarını iple çekiyorum.
Bu harika eğitim için Mehmet Hoca'ya çok teşekkür ediyorum.

Daha önce de başka bir kursa devam ettiğim için Mehmet Hoca'nın farklı olduğunu daha ilk derste hissettim.
Bugün sınava girdim ve sonuç : ADB 96, KMT 100 !!! İşte farkın kanıtı...
Teşekkürler Mehmet Hocam.

Merhabalar,
Şubat2015 te Mehmet beyin vermiş olduğu eğitime katıldım.4 ay sonra sınava girdim ve ilk sınavda 76 ile ehliyetimi aldım.Çok,sade,basit ve herkezin anlayacağı dilde verdiği eğitimin çok çok faydasını gördüm.Körfez liman başkanlığından aynı gün ADF Belgemi aldım:Teşekkürler Mehmet bey,Teşekkürler Çömlekçi Yatçılık.
Pruvanız hep açık olsun:)
Zaim Türk-Amatör Denizci

Bu gün ilk dersimizi yaptık İlker hocanın eylenceli anlatımı ile harika geçti Teşekkürler

Mehmet bey,

11-12 Nisan 2015 tarihlerinde sizden aldığım ADB ve KMT kursu sonrasında 15 Mayıs'ta her iki  sınava Trabzon'da girdim.ADB'den 86, KMT'den 80  puan alarak başarılı oldum.Belgelerimi de bu hafta İstanbul Liman Başkanlığı'ndan alacağım.

Sınavlarda zorlanmadan başarılı olmama sebep olan doğru ve hedef odaklı eğitiminiz için teşekkür ederim.

Eğitimleriniz ve işlerinizde kolaylıklar dilerim.

Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi

Member of the Board of Directors & Executive Committee

Merhaba ben Sedat. Çömlekçi yatçılıktan almış olduğumuz eğitim hem ADB sınavına hazırlık hemde gerçek hayatta dair bilgiler edindik. Mehmet Bey'e çok teşekkür ederiz...

İstanbul ve Kocaeli randevularının Yoğunluğu nedeniyle sınava İzmir'de girdim ve 88 alarak sınavı geçtim. Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sadece kurs ve sınav için değil denizcilik bilgilerini paylaşması sebebiyle. Çok faydalı oldu. Tavsiye ederim herkese.

Adb ve Kmt sınavlarını başarıyla hemen almak istiyorsanız kurs çok faydalı. Özgürol hocaya teşekkür ederim.

Teşekkürler. Güzel Bir Puanla Geçdik.

tesekkürler hocam 15.05.2015 tarihli KMT sinavini 92%ile gectim mehmet yanar

İstanbul'da imtihan yeri ve randevusu bulamadığımdan.Çanakkale'den randevu alıp 8/05/2015
tarihinde,100 üzerinden 82 alarak ehliyetimi aldım.Çömlek yatçılığa çok teşekkür ederim.
Çömlek Yatçılığın doğru bir adres olduğunu imtihana giricek adaylara tavsiye ediyorum.

2 saatlik KMT kursunuza katılıp özet kitapçığı okuyarak KMT sınavından 100 aldım, teşekkürler...

Merhaba ben serkan gelen 6 subatta sinav tarihi almistim fakat hic bir bilgim yoktu izmirde verilen kursunuza katildim mehmet bey ve ilker beye buradan tesekkur ediyorum olayi cok güzel anlatmislar ve gercektense denizcilikle ilgili bir bilgi sahibi oldum 13 subat ta girdiğim sınavda 92 alarak sinava girenler içindeki en yüksek notu aldim çömlekçi yatcilik mehmet ve ilker beye ve bana kendilerini tavsiye eden sadik seferoğullarina tesekkür ederim profesyonel yardim almak şart sadece sınav için deil denizi tanimak acisindan gerekli bir kurs

Özgürol hocama vermiş olduğu değerli bilgilerinden dolayı teşekkür ederim. İlk girişte 74 alarak sınavı geçtim ve ADB belgesini aldım. Hocam görüşmek üzere

Çok değerli Mehmet Hocam,

Oğlum ile birlikte katıldığım değerli kursunuzun meyvesi olan Amatör Denizcilik Belgelerimizi bu gün aldık ve çok sevinçliyiz.

İtiraf etmeliyim ki; oğlum sınava neredeyse sadece sizin derslerinizde edindiği bilgiler ile girdi ve 74 alarak sınavı geçti, ben de 98 ile. Sınav esnasında soruları okurken derste kendinize özgü tarzınızla anlattıklarınız gözümün önünde canlandı. Siz eğitimi, sadece salt bilgi vererek değil de; deneyimleriniz, dostluğunuz ve samimiyetiniz ile birlikte harmanlayarak verdiniz. Bunun başarımızdaki en önemli etken olduğunu burada belirtmek isteriz. Her şeyden önemlisi sizi tanımak, çayınızı ve kahvenizi içerek sohbet etmek bile bizim için gerçekten çok güzeldi.

Emeğiniz için çok teşekkür ediyor, ve siz eğitimci kaptanımıza sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Ilker ve Can Yılmaz

Sayın Mehmet Bey,
Kursunuz sonrasında acaba sınavda başarılı olabilecek miyim diye endişelenirken sınav sonrasında ADB ve KMT sınavlarındaki toplam 75 sorunun yalnızca 4 tanesini cevaplayamadığımı öğrendim. Anladım ki bilgileri bize rafine edilmiş ve hedefe yönlendirilmiş şekilde vermişsiniz. Hedef odaklı eğitiminiz ve ayrıca dostluğunuz için size tekrar teşekkür etmek isterim.
Saygılarımla
Dr. Mete Yurtseven

08 Ağustos tarihinde girdiğim ADB sınavından %86 ile geçerek belgemi aldım. Sonucu size haber vermek istedim.
Eğitiminizin bu sonucu almamda çok yardımcı olduğunu size belirtmek
istedim. Yardımlarınız için tekrar teşekkür ederim.

Sayin Mehmet Comlekci,
Imtihandan aldigim basarili sonucu, ayni zamanda cok keyifli zaman gecirdigim egitiminize borclu oldugumu ifade etmek istiyorum.
Tesekkur ederim.
Buket Himmetoglu

Sn.Mehmet Çömlekçi , ADB ve KMT sınavlarından iyi derecede ile geçerek aldığım kaliteli eğitimin hakkını verdiğimi düşünüyorum. Arkadaşlarıma da sizin verdiğiniz eğitimi tavsiye ediyorum. Tekrar teşekkürler.

Mehmet hocama sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Neredeyse hazırlamış olduğu kitapçığa çalışmama bile gerek kalmadı diyebilirim. Yerinde yaşamak herşeyi inanılmaz önemli, insanlar ile sınava girdiğinizde farkı anlayabiliyorsunuz. Mutlaka herkese hem KMT hem ADB için Mehmet hocamızın kurslarına katılmalarını tavsiye ederim.

Mehmet hocama da çok teşekkür ederim.

Saygılarımla

Mehmet Çömlekçi beyin,gerçekten ilginç ve test eden meydan okuyan uslubu ile başlayan keyif, ilerleyen saatlerdeki detaylı sunumlarla daha da zevkli hale geldı.
Bu dersleri kesinlikle teorik değil tam tersine pratik bir eda ile yansıtabilmek büyük başarı bence.
Aynı gun ADB ve KMT sınavlarını yüksek puanlarla zorlanmadan geçtim. Sınav öncesi kafama takılan her soruyu anında cevapladı, sağolsun destek tamdı.
Saygılarımla

Sevgili Mehmet Hocam ,
Konuya olan hakimiyetin ve ders anlatma becerin için seni tekrar tekrar tebrik ederim.Sadece kitapcık tekrarı ile ADB Sınavından 90 aldım:)Dedim ya şimdi sıra KMT'de dersten sonra onuda çok zorlanmadan halledeceğimi düşünmeye başladım.Ayrıca ders sonrası havuzluk sohbetleri içinde ayrıca teşekkür ederim..Pruvan Neta Rüzgarın Kolayına Olsun ... Sevgiler

Çok keyif aldığım bir ders oldu. Gerekli tüm konular iyi izah ediliyor. Ekstra bir çalışma yapmama gerek kalmadan sınavı verdim teşekkür ederim

Ctsi ve Pazar iki gunluk kursu eşimle beraber aldık. Mehmet bey bize tüm konuyu çok güzel özetleyerek anlattı. Bu sayede imtihan öncesi anlattıklarının üzerinden geçerek ve yalnızcana kendi hazırladığı kitaptan örnek sorulara bakarak ikimizde geçerli notu aldık . teşekkürler

Sn Çömlekçiden Hafta sonu cumartesi pazar çok keyif aldığım ABD kursu aldım.52 yaşında zamanı çok az olan bir işadamıyım.Takip eden hafta perşembe günü notlara bakma fırsatım oldu.Cuma günü öğleden sonraya için İzmit te sınav randevusu aldım ve sınavı 86 ile geçtim.
Sınava girecek arkadaşlar, bu sınav gerçek anlamda bir sınav ve çalışmadan yapılması kesinlikle mümkün değil.Perşembe öğlen saatlerinden cuma sınav saatine kadar Sn Çömlekçiden aldığım ders ve notlarınını gerçek anlamda çalışarak başardığımı söylemeliyim.Bu başarının arkasındaki alt yapıyı Mehmet beyin samimi ve bilinçli bir sırayla verdiği ders oluşturdu.Üzerimden çok büyük bir yük kalktı. Teşekkürler Çömlekçi

A.A.

Sayın Mehmet Çömlekçi, 19-20 Nisan tarihlerinde keyifli, bilgi dolu ve yönlendirici bir kurs ortamı geçirdik, anlatılanları tekrar ederek 25.Nisan tarihinde ADB sınavına girdim 94 notu aldım, belki 100 almam gerekirdi diye üzüleceksiniz ancak size teşekkür ederim.

Okul zamanlarını geride bırakalı uzun zamanlar olduğu için ders çalışmak artık zor geliyor bizlere ; hal böyle olunca bu sınavı zor geceriz diye düşündüm ; ancak Mehmet bey in ezberletmeden olayların mantığını öğreterek anlatımı sayesinde , ders akşamının sabahında girdiğimiz sınavdan 72 alarak sınavı geçdim , başarının mimarı Mehmet bey e sonsuz teşekkür ediyorum ve tüm arkadaslarıma tavsiye ediyorum ..

Mehmet bey'den aldığımız bilgiler ve güvenle ,dersin bittiği günün sabahına sınav randevusu aldık.Sınav, kardeşim ve benim için çok kolay geçti.Sınav çıkışı hemen sonuçları açıkladıklarında ,başarısız olan diğer adayları görünce.Mehmet Bey'i tercih ettiğimiz için ne kadar doğru bir seçim yaptığımızı tekrar anladım.

Kendilerine ilgi, alakası ve sıcak yaklaşımı için sonsuz teşekkürler ediyorum.Tüm tanıdıklarıma ,çevreme ,olduğu gibi sizlerede mutlaka tavsiye ederim.

Değerli hocamız Mehmet Çömlekçi'nin öğretim tarzıyla bizler de keyifle öğrenerek ADB'yi ilk seferde kazandık. Ben ve diğer iki arkadaşım adına tekrar teşekkürler Mehmet hocam.
Ayrıca Bareboat Skipper derslerime de bir an önce başlamak için sabırsızlandığımı eklemek isterim.

Mehmet Comlekci'in verdigi ADB ve KMT kurslarini takip ederek iki ehliyeti de buyuk kolaylikla aldim. Bu basariyi karmasikmis gibi gorunen, zaman zaman goz korkutan kavramlari ve kurallari ogrencilerine son derece anlasilir sekilde aktaran ve onlarin kolaylikla akilda kalmasini saglayan Mehmet Bey'e borcluyum. Tesekkurler! Bu isi aklina koymus herkese tavsiye ederim.

Ben önce kitapları okuyup sınava girmeyi planlıyordum ancak takıldığım bir çok konu oldu ve ders almaya karar verdim. Mehmet Bey'den aldığım ADB ve KMT eğitimlerinin çok faydasını gördüm. Kendisi bütün konuları en ince ayrıntılarına kadar işledi ve sorularımız için yeteri kadar vakit ayırdı. Bugün ADB ehliyetimi almaya gittiğimde baştan sona ne kadar doğru bir yol izlediğimin tekrar farkına vardım. Mehmet Bey , tüm desteğiniz için teşekkür ediyorum.

Merhabalar hiç başaramayacağımı düşündüm ve hiç ihtimal bile vermedim sınavı geçebileceğimi
ama mehmet bey,in konu anlatımı çok başarılı olduğundan tek seferde ilk sınavda ADB ve KMT belgelerini aldım. Buradan MehmetÇÖMLEKÇİ Bey,e çok teşekkür ederim. (Çay kahve ve samimi mühabbetinizi özleyecem)

Arkadaşlar herkese merhabalar.
Mehmet beyin Derviş isimli teknesinde akşam iş eğitici ve keyifli geçen bir kurs süresi oldu.Sonunda aldığımız eğitim sayesinde her 2 sınavıda başarıyla geçtim.Bu belgeleri almayı düşünen ve bununla alakalı kurs almak isteyen herkese tavsiye ederim.

Eşim ve ben ufak bir Zodiak'la Ege kıyılarında dolaşırken, bu çok az bilgimizle acaba biz de Amatör Denizci Belgesi alabilirmiyiz? Dedik. Şüpheyle yaklaştığımız bir konuda, akşamları Mehmet Hocanın Derviş teknesinde, hoş sohbeti ve değişik bitki çaylarıyla, sohbet kıvamındaki dersleri izledik ve iki hafta içerisinde ikimizde 80'in üzerinde aldığımız notlarla, hatta ben KMT'den 92 alarak belge sahibi olduk. Kendisine minnetarız ve dostluğumuzun devamını diliyoruz. Ayşegül+Serdar Çelik